บริการดูดส้วม 089-4231649

บริการดูดส้วม 089-4231649

เมนู

เขตทวีวัฒนา โทร.089-4231649

ดูดส้วมเขตทวีวัฒนา

รถดูดส้วม ส้วมเต็ม สูบส้วม ดูดกาก เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ ถนนกาญจนาภิเษก คลองบางเชือกหนัง คลองมหาสวัสดิ์ ถนนบรมราชชนนี ฉิมพลี ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ถนนอุทยาน ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ถนนทวีวัฒนา ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนสวนผัก โซนทวีวัฒนา ดูดส้วมทวีวัฒนา  กทม. สูบไขมัน ดูดบ่อส้วม น้ำเสีย น้ำดี ท่อส้วมไม่ระบาย กำจัดของเสีย ทุกประเภท จัดการกับกลิ่นเหม็น ปัญหาส้วมเต็มเร็ว ดูดส้วม 24 ชม. บริการดูดล้างบ่อเกรอะ สูบถังแซท

บริการงาน

ขนถ่ายน้ำเสีย สูบกากไขมัน สิ่งปฏิกูล รับสูบส้วม ทวีวัฒนา เรามีรถสูบส้วมหลายทีม พร้อมสแตนบาย กระจายรอทั่วเขต สูบไขมัน ส้วมใช้งานไม่ได้ เรายินดีบริการให้ห้องน้ำของท่านกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยบริการสูบส้วม ในเขตทวีวัฒนาฯ กทม. ทุกพื้นที่ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล สูบส้วม บ่อดักไขมัน สูบบ่อบำบัด น้ำเสียทุกประเภท 

บริการดูดส้วม สูบส้วม ทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  แขวงศาลาธรรมสพน์ 

ถนนกาญจนาภิเษก คลองบางเชือกหนัง 

คลองมหาสวัสดิ์  ถนนบรมราชชนนี  ฉิมพลี 

ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี  ถนนอุทยาน  

ถนนพุทธมณฑล สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 3 

ถนนทวีวัฒนา  ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 

ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4  ถนนศาลาธรรมสพน์  ถนนสวนผัก  สวนทวีวนารมย์และตลาดธนบุรี  อุทยานแมวไทยตา 2 สี  พระตำหนักทวีวัฒนา พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ  บ้านพิพิธภัณฑ์  โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่  ที่ประสานงานชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

1. บ่อเกรอะ บ่อซึม (ถังปูน)

บ่อเกรอะ บ่อซึม นั้น รุ่นเก่า เมื่อสิ่งปฎิกูลจากชักโครกไหลลงบ่อซึม ถังปูน สิ่งปฎิกูลจะลงด้านล่างถัง ส่วนที่เป็นน้ำเสียจะถูกส่งมาที่บ่อซึม โดยบ่อซึมจะส่งน้ำให้ซึมออกไปตามดินรอบๆ

2.ถังบำบัดสำเร็จรูป (ถังแซท)

ถังแซท บ่อบำบัด รุ่นใหม่ การทำงานของถังแซท บำบัดน้ำเสีย ใช้หลัก จุลินทรีย์กำจัดจุลินทรีย์ โดยของเสียจะไหลสู่บำบัดน้ำเสีย ที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย ควรเติมจุลินทรีย์ ไบโอนิค บ่อยๆ เพื่อช่วยการย่อยสลายสิ่งปฎิกูล ทำให้ไม่มีกลิ่นส่วน น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกส่ง ไปท่อระบายน้ำสาธารณะ

ส้วมเต็ม สาเหตุ

ส้วมเต็ม เกิดจากการใช้งานมานาน ถ้าใช้งานมานาน ควรเรียกรถมาดูดส้วม สูบส้วม ถังแซท บ่อปูนออก แต่ถ้าเกิดส้วมเต็มไว จากน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อส้วม ฝนตกน้ำระบายไม่ทัน ท่อน้ำไม่ระบายออก ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งขับถ่าย ก็มีสาเหตุจาก       

  • น้ำไหลเข้าบ่อส้วม
  • น้ำจากท่อสาธารณะไหลเข้าส้วม
  • ถังแตก พื่นทรุด
  • ท่อระบายแตก ท่อตัน


1.น้ำไหลเข้าบ่อส้วม เกิดจากการใช้น้ำมากขึ้น มีบ้านเรือน โรงงาน สำนักงาน ออฟฟิต ผู้คนใช้น้ำกันมากขึ้น น้ำใต้ดินจึงมากขึ้น น้ำสูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วม เมื่อเป็นเช่นนี้ควรรีบแก้ไข การแก้ไขมีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ถ้าแก้ไขถูกวิธีปัญหาก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อสาธารณะไหลเข้าส้วม เกิดจาก การวางท่อบ่อบำบัดตำกว่าท่อสาธารณะ บ้านส่วนมากที่ใช้ถังแชทส้วมเต็มไว ที่เจอจาก ลูกค้าที่โทร.สอบถาม ส่วนมากจะเกิดจากการวางบ่อบำบัดท่อน่ำต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งสาธารณะ เมื่อฝนตก น้ำท่วม ระบายไม่ทัน น้ำสาธารณะสูงกว่าก็ไหลเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

3.ถังแตก ท่อแตก พื้นทรุด พื้นทรุดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตราฐาน พื้นทรุดไปทับถังแตกทำให้น้ำใต้ดินไหลเข้า ทับท่อระบาย หรือเศษหินจาการก่อสร้างตกไปในท่อ ทำให้น้ำระบายไม่ได้ส่งผลให้ส้วมเต็มไวกว่าปกติ วิธีแก้ควรวางเสาเข็ม และฝั่งถังแซทใหม่ ถ้าเกิดจากท่อแตก ท่อตันถ้าใช้ทุกวิธีแล้วยังแก้ไม่ได้ ควรวางท่อใหม่

เขตทวีวัฒนา

รถดูดส้วม สูบส้วม สูบไขมัน ทวีวัฒนา ส้วมเต็ม ส้วมตัน เรารับเเก้ไข ส้วมมีกลิ่นเหม็น ชักโครกกดไม่ลง สูบบ่อไขมัน กาก ดูดสิ่งปฏิกูล สูบของเหลวทุกชนิด ส้วมเต็ม ดูดส้วม เขตทวีวัฒนา น้ำเสียทุกชนิด โทร.หาเราแล้วปัญหาของคุณจะหมดไป บริการดูดส้วม กทม. สูบสิ่งปฏิกูล โทร. 089-4231649

X