งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 089-4231649

เมนู

บริการสูบส้วม บริการดูดส้วม 089-4231649 นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย

บริการดูดส้วม สูบส้วม นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย
บริการดูดส้วม สูบส้วม นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย

งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล นนทบุรี

บริการดูดส้วม สูบส้วม นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด ไทรน้อย ส้วมเต็มชักโครกกดไม่ลงท่อตันส่งกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรงเพราะแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหานอกจากต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้านแล้วยังต้องอาศัยมืออาชีพ ยกตัวอย่างในขั้นตอนการสูบสิ่งปฏิกูลที่ต้องใช้ท่อความยาวมากพอเพื่อให้บริการดูดส้วมห้องน้ำภายในบ้านที่รถเข้าไม่ถึง เช็คระบบท่อชักโครก เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ปกติและไม่ส่งกลิ่นไม่พึ่งประสงค์รบกวนผู้อยู่อาศัย บริการดูดส้วมโซนนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย ผู้ให้รถบริการสูบส้วม 24 ชม. แก้ปัญหาท่อตันส้วมเต็มในระดับมืออาชีพจึงพร้อมให้บริการรับดูดสิ่งปฏิกูลให้ทุกบ้าน 

ปัญหาต่างๆ ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องจองคิว
ปัญหาต่างๆ ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องจองคิว

บริการต่างๆ จากเรา

บริการดูดส้วมนนทบุรี สิ่งปฏิกูลเพราะปัญหากดชักโครกไม่ลง น้ำเอ่อ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุไม่เฉพาะเกิดจากส้วมเต็ม เช่น ท่อตัน ส้วมซึม เช็คระบบท่อน้ำ ด้วยเหตุผลนี้บริการดูดส้วม นนทบุรี จึงให้บริการครอบคลุมทุกปัญหา

บริการสูบส้วมนนทบุรี บริการสูบส้วมหรือสูบสิ่งปฏิกูลที่สะสมจากการใช้สุขภัณฑ์ภายในบ้าน สำนักงาน เป็นบริการที่ช่วยทำความสะอาดและจัดการสูบสิ่งปฏิกูลในบ่อรองรับของเสียที่เต็มและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ 

บริการล้างถังบำบัด ทำความสะอาดถังบำบัดเพื่อให้พร้อมรองรับสิ่งปฏิกูลด้วยอุปกรณ์ครบมือ

บริการซ่อมท่อชักโครกตัน ซึ่งเกิดจากมีบางอย่างเข้าไปขวางทางน้ำ เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัยหรือสิ่งของอื่น ๆ ทำให้เกิดกดน้ำไม่ลงและมีน้ำเอ่อจนสร้างความรำคาญใจให้ผู้ใช้ เพื่อสร้างความสบายใจให้ท่านบริการสูบส้วมนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ครบมือจึงมีบริการแก้ปัญหาซ่อมท่อชักโครกตันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

บริการดูดส้วม บริการสูบส้วม นนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  ตำบลสวนใหญ่  ตำบลบางไผ่  ตำบลตลาดขวัญ  ตำบลบางศรีเมือง  ตำบลบางเขน  ตำบลบางกร่าง  ตำบลบางกระสอ  ตำบลไทรม้า  ตำบลท่าทราย  ตำบลบางรักน้อย  

อำเภอบางกรวย  บางกรวย  ตำบลวัดชลอ  ตำบลบางคูเวียง  ตำบลบางกรวย  ตำบลมหาสวัสดิ์  ตำบลบางสีทอง ตำบลปลายบางบาง ตำบลบางขนุน  ตำบลศาลากลาง  ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางใหญ่  บางใหญ่  ตำบลบางม่วง  ตำบลเสาธงหิน  ตำบลบางแม่นาง  ตำบลบางใหญ่  ตำบลบางเลน  ตำบลบ้านใหม่  

อำเภอบางบัวทอง บางบัวทอง  ตำบลโสนลอย  ตำบลละหาร  ตำบลบางบัวทอง  ตำบลลำโพ  ตำบลบางรักใหญ่  ตำบลพิมลราช  ตำบลบางคูรัด  ตำบลบางรักพัฒนา

อำเภอไทรน้อย  ไทรน้อย  ตำบลไทรน้อย  ตำบลขุนศรี  ตำบลราษฎร์นิยม  ตำบลคลองขวาง  ตำบลหนองเพรางาย  ตำบลทวีวัฒนา  ตำบลไทรใหญ่  

กรุงเทพฯ-นนทบุรี  กาญจนาภิเษก  กำนันสมจิตร  เกตุอ่ำพัฒนา  แก้วอินทร์  ข้างโรงกรองน้ำ  คลองข่อย ม.4  ถนนราชพฤกษ์  งามวงศ์วาน  จงถนอม-ไทรน้อย  จันทร์ทองเอี่ยม  จรัญสนิทวงศ์  แจ้งวัฒนะ  แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด  ถนนแจ้งวัฒนะ  ถนนภูมิเวท  ฉลองราชย์ ร.9  ทางหลวงชนบท นบ.5027  ถนนเลียบคลองประปา  ฉลองราชย์ 50 ปี  ชัยพฤกษ์  สะพานพระราม 4  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ต้นเชือก-สี่แยกคลองโยง  ถนนจงถนอม-ไทรน้อย  ถนนหลวงพ่อวิหาร  ตาแดง  ถนนทวีวัฒนา  ติวานนท์  ทวีวัฒนา  ถนนเทศบาล  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  คลองพระพิมล  ไทรน้อย  เทอดพระเกียรติ  เทิดพระเกียรติ  ไทรม้า-บางรักน้อย-ท่าอิฐ  นครอินทร์  นนทกิจ-บางม่วง  นราภิรมย์  บางกรวย-จงถนอม  บางไกรใน  บางคูลัด-วัดพระเงิน  ถนนบางใหญ่-บางคูลัด  บางใหญ่ บางคูเวียง  บางน้อย บางไผ่-หนองเพรางาย  ถนนวัดลาดปลาดุก  บางม่วง-บางคูลัด  ซอยวัดพระเงิน  บางม่วง-ศาลายา  บางศรีเมือง  บางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม  บางใหญ่-บางคูลัด  ถนนจงถนอม-ไทรน้อย  ซอยกันตนา  บ้านกล้วย-ไทรน้อย  บ้านไทรม้า  ประชาชื่น  ประชานิเวศน์ 3  ถนนสามัคคี  ประชาราษฎร์  ประชาอุทิศ  ปลายบาง  ซอยวัดศรีเรืองบุญ  ผดุงสวัสดิ์  ถนนสำเร็จพัฒนา  ปู่เส็ง  เจริญสุขช  ผู้ใหญ่หงษ์  ผู้ใหญ่อุดม  พิชัยเขต  พิบูลสงคราม  รัตนาธิเบศร์  ราชพฤกษ์  ราษฎร์ประเสริฐ  เรวดี  ฤชุพันธุ์  ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง  เลี่ยงเมืองนนทบุรี  เลียบคลองมหาสวัสดิ์  เลียบคลองหนองทับเลียบคลองใหม่เจริญ  วัดปรางค์หลวง  วัดสังวรพิมลไพบูลย์  วัดใหม่ผดุงเขต วัดอัมพวัน  ศรีสมาน  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  สวนหลวง  ส.ส. สำเร็จ  สามัคคี  สายสมเดชอุทิศ  สำเร็จพัฒนา  สุขาประชาสรรค์ หลุมลี ถนนประชาอุทิศ  ถนนราษฎร์ประเสริฐ อัจฉริยะประสิทธิ์ อัจฉริยะพัฒนา วัดส้มเกลี้ยง คลองถนน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการพื้นที่นนทบุรี เราให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่นนทบุรี 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นใน รวมถึงผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอต่างๆ เช่น บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย และอีกหลายพื้นที่ในโซนใกล้เคียง

หากต้องการใช้บริการดูดส้วม 089-4231649 ท่านสามารถติดต่อเพื่อเรียกใช้บริการได้ที่ ทุกวัน 24 ชม.เรายินดีให้คำปรึกษา ให้บริการอย่างเต็มและพร้อมแก้ปัญหาส้วมเต็ม ท่อตันด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราช่วยคุณได้
ส้วมเต็ม ส้วมตัน ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราช่วยคุณได้

อ่านสักนิด! กดชักโครกไม่ลง

         แบบไหนควรให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหา แบบไหนแก้ปัญหาเองได้ เคยไหม กดชักโครกไม่ลง เป็นบ่อยและมักเกิดขึ้นทั้งที่บางครั้งเพิ่งใช้บริการดูดส้วมไปหมาด ๆ เหล่านี้สันนิษฐานได้ว่าเป็นการกดชักโครกไม่ลงที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากส้วมเต็ม เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการดูดส้วมบ่อยหรือเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อน เกร็ดความรู้ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าปัญหากดชักโครกไม่ลงแบบไหนควรใช้บริการดูดส้วมหรือให้ช่างช่วยแก้และแบบไหนสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้

กดชักโครกไม่ลง มีสิ่งปฏิกูลไหลย้อนกลับ ลักษณะนี้ควรเรียกใช้บริการดูดส้วมให้ช่วยแก้ปัญหา

            หากพบปัญหากดชักโครกไม่ลง ส้วมเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนอกจากน้ำเอ่อล้นยังมีสิ่งปฏิกูลไหลย้อนกลับมาในชักโครก อย่ารอช้าควรเรียกใช้บริการดูดส้วมเพื่อดูดสิ่งปฏิกูลเพราะเหล่านี้เป็นลักษณะของส้วมเต็ม เนื่องจากโดยธรรมชาติสิ่งปฏิกูลบางส่วนจะย่อยสลายได้เองบางส่วนจะตกตะกอนและสะสมไว้ในบ่อรองรับของเสีย หากสะสมมากจนเต็มจะต้องดูดสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นทิ้ง นอกจากข้อสังเกตเหล่านี้แล้ว เหตุผลที่หากกดชักโครกไม่ลงแล้วควรเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยเรียกใช้บริการดูดส้วมเพราะบางจุดของระบบโถส้วมอาจเกิดปัญหาทำให้ใช้งานชักโครกไม่ปกติต้องให้ผู้มีประสบการณ์ช่วยเช็คปัญหา ยกตัวอย่าง ท่อส้วมที่หากชำรุดจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและกดชักโครกไม่ค่อยลงต้องได้รับการซ่อมแซม บริการดูดส้วมนนทบุรี บริการสูบส้วมนนทบุรี

ส้วมราดไม่ลง น้ำไหลลงช้า

        ลักษณะนี้แก้ปัญหาเองก่อนได้หากไม่ดีขึ้นเรียกใช้บริการดูส้วมง่ายกว่า! กดชักโครกไม่ลงเพราะส้วมตัน ปัญหานี้เป็นส้วมตันที่เกิดจากมีสิ่งของที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติเข้าไปขวางทางน้ำไหล เช่น กระดาษชำระ ผ้าอนามัน ฝาน้ำยาล้างห้องน้ำและอื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหากดชักโครกไม่ลงและส้วมตันซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้เองด้วยอุปกรณ์เหล่านี้

        ลูกยางปั๊ม อุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากชักโครกกดไม่ลง ง่าย ๆ แค่ออกแรงกดหัวลูกยางให้ตรงกับคอห่าน โดยออกแรงปั๊มน้ำในชักโครกเป็นจังหวะสักพักแล้วกดชักโครกอีกครั้ง ทำสัก 2-3 รอบเพื่อให้สิ่งของที่ตกลงไปขวางทางน้ำหลุดลงไปยังท่อรองรับสิ่งปฏิกูล

        โซเดียมคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดา ตัวช่วยง่าย ๆ แก้ปัญหาท่อชักโครกอุดตันได้ วิธีคือเทเบกกิ้งโซดาลงในชักโครกแช่ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีรอให้ท่อชักโครกระบายแล้วจึงกดน้ำอีกครั้ง

        น้ำยาทะลวงท่อตัน เป็นตัวช่วยที่แก้ปัญหาท่อชักโครกตันได้ดี วิธีใช้งานง่ายแค่เทน้ำยาลงในชักโครกรอให้ท่อลื่นสิ่งอุดตันหลุดง่ายลงไปยังท่อรองรับสิ่งปฏิกูลแล้วจึงค่อยกดชักโครกทำความสะอาดอีกครั้ง

         เหล่านี้เป็นปัญหากดชัดโครกไม่ลงที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกบ้าน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากและตรงจุด สามารถนำข้อสังเกตที่แนะนำเหล่านี้ไปเช็คเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองหรือเรียกใช้บริการดูดส้วมในกรณีส้วมเต็ม โดยเลือกใช้บริการมีมาตรฐานทำให้ชักโครกกลับมาใช้งานได้ปกติ แก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่ต้องคอยหงุดหงิดกับการกดชักโครกไม่ลงหรือมีกลิ่นเหม็นโชยภายในที่อยู่อาศัยให้รำคาญใจ